Kartonagen

Scatola grande 2,50 CHF

scatola scomparti 2,30 CHF

star boy 1,20 CHF

star blu 1,30 CHF

onda sabbia 1,30 CHF

Sacchetto bianco 1,70 CHF

Sacchetto rosa 1,60 CHF

Faltschachtel 1,40 CHF

Kartonage Blume 0,80 CHF

Kartonage gold 1,20 CHF

Kartonage flieder 1,20 CHF

Kartonage Hase 0,50 CHF

Kartonage leer Würfel 1,30 CHF

Kartonage leer pelle 1,60 CHF

Kartonage türkis 1,10 CHF

Kartonage Truhe 1,30 CHF

Busta 0,90 CHF

Cornet transparent 0,50 CHF

Bicchierino 1,10 CHF

Mandelbox Zuckermandel 0,75 CHF

1 2   »